ОБГРИЗА̀

ОБГРИЗА̀. Вж. обгризвам.

Списък на думите по буква