ОБГРЪ̀ЩАНЕ

ОБГРЪ̀ЩАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обгръщам и от обгръщам се.

Списък на думите по буква