ОБГЪ̀РНА

ОБГЪ̀РНА. Вж. обгръщам.

Списък на думите по буква