ОБДАРЯ̀

ОБДАРЯ̀. Вж. обдарявам.

Списък на думите по буква