ОБДЀНУВА

ОБДЀНУВА СЕ несв.; обденѝ се, мин. св. обденѝ се, св., безл. Остар. и диал. Обденява се.

Списък на думите по буква