ОБДЕРА̀

ОБДЕРА̀. Вж. обдирам.

Списък на думите по буква