О̀БДИР

О̀БДИР м. Остар. Обиск. Протоколите за огледите и освидетелствованията, за обдирите и изземванията ся четат в съдебното заседание, само кога поискат страните или кога съдниците припознаят за нужно. ВП, 114.

Списък на думите по буква