ОБДРЪ̀ГВАНЕ

ОБДРЪ̀ГВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обдръгвам; обръгване, обдръгнуване.

Списък на думите по буква