ОБДРЪ̀ГНА

ОБДРЪ̀ГНА. Вж. обдръгвам и обдръгнувам.

Списък на думите по буква