ОБДРЪ̀ГНУВАНЕ

ОБДРЪ̀ГНУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обдръгнувам; обръгване, обдръгване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква