ОБДРЪ̀ЖКА

ОБДРЪ̀ЖКА ж. Остар. Издръжка. — Та колко увеличение искаше той [султан Абдул Азис] на обдръжката си? — някакви си двадесет милиона гроша на месец. Ст. Дичев, ЗС II, 669.

Списък на думите по буква