ОБДУ̀ХВАНЕ

ОБДУ̀ХВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обдухвам и от обдухвам се; обветряне, обвяване. Охлаждането на забавителя се осъществява посредством обдухване чрез въздух, който може да бъде използуван за отоплителни цели. Я. Якимов, Т, 445.

Списък на думите по буква