ОБДЪРЖА̀

ОБДЪРЖА̀. Вж. обдържавам и обдържам.

Списък на думите по буква