ОБДЪРЖА̀ВАМ

ОБДЪРЖА̀ВАМ, ‑аш, несв.; обдържа̀, ‑ѝш, мин. св. ‑а̀х, св., прех. Остар. 1. Снабдявам някого с необходимите за живот или работа парични или материални средства; издържам2, поддържам, обезпечавам. Господаринът ми остави да продавам лук и да обдържавам момците му до пролетта. П. Хитов, МП, 64. Баща му [на Тиер] е бил сиромах ковач, но чоляк разумен, и който употребил сичките си сили, за да обдържи сина си в гимназията и после на Университета. Лет., 1872, 188. Да следоваме, прочее братия, светата идея на Негово Височество, и да ся старайме сякий според силата си да обдържим това наше малко в началото заведение [народното училище] в добър и приличен ред. Й. Касабов, Б, 14-15. Нашият пресвяти господар не е достатъчно богат, за да обдържи със заплата нито десет хиляди войскари, камо ли пет или шестотин хиляди. И. Адженов, ВК (превод), 104-105.

2. Запазвам, съхранявам обикн. с усилие нещо, което други искат да отнемат или да нарушат; удържам, задържам, запазвам. Силата на римляните.. ся умаляваше се повече, та не бяха вече в състояние да обдържат владенията си. Кр. Пишурка, МК (побълг.), 358. От Кина ся се оставили само да могат Индия да обдържат. БДн, 1857, бр. 6, 21. В държавния събор Бисмарк казал, че досегашното негово настояване е било да обдържи мира. НБ, 1876, бр. 50, 197. Яков царувал още 20 год.Но той бил слаб и не можел да обдържи ред в господарството си. Г. Йошев, КВИ (превод), 275.

3. Възпирам, сдържам, не позволявам на нещо да се прояви или да се развива; задържам. Ако в младостта не обдържиш стремлението на страстите, то не ще можеш вече да ся въздържиш от тях във всичкий си прочий живот. Ал. Кръстевич, ВПЖ (превод), 14.

4. Крепя, удържам нещо; понасям, издържам1. И месата на врата [на детето] не са още доволно силни, за да обдържат тежестта на главата. У, 1871, бр. 1, 186.

5. В съчет. със същ. победа. Побеждавам. Но, благодарение на човеколюбивите сърца, истината пак обдържа победа. НБ, 1876, бр. 30, 115. Вси свободнаго духа немски вестници съжаляват англичани, и бога молят да обдържат победа над индианци. БДн, 1857, бр. 11, 44. обдържавам се, обдържа се страд. Вселенският патриарх трябва да са обдържава от сичкото православно стадо. С, 1872, бр. 46, 363. С прихода от тая сума беше мъчно да се обдържи и канцелярията на дружеството, камо ли пък и да се работи за постигане на целта му! ПСп, 1876, кн. 11-12, 228.

— Друга форма: обдержа̀вам.

Списък на думите по буква