ОБДЪРЖА̀ВАНЕ

ОБДЪРЖА̀ВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от обдържавам и от обдържавам се; обдържавание, обдържание, обдържане, обдръжка.

Списък на думите по буква