ОБДЪРЖА̀ВАНИЕ

ОБДЪРЖА̀ВАНИЕ ср. Остар. Обдържаване; обдържание, обдържане, обдръжка. Червата извличат от ястиетата най-питателния сок, който храни и крепи тялото ни и са смеся непрестанно с кръвта, подновява я и допълнява, понеже са губи за обдържаванието на всичките телесни части. К. Кесаров, ЧНУ, 43-44.

Списък на думите по буква