ОБДЪ̀РЖАНЕ

ОБДЪ̀РЖАНЕ, мн. няма, ср. Остар. Отгл. същ. от обдържам и от обдържам се; обдържаване, обдържавание, обдръжка. Новоткритият санаториум "Д-р Крайселски" е добре инсталирано частно лечебно заведение в София.. Таксите за обдържането на болните са умерени. БД, 1909, бр. 31, 4.

Списък на думите по буква