ОБДЪ̀РЖАНИЕ

ОБДЪ̀РЖАНИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Издръжка, издържане2; обдръжка, обдържавание, обдържане. Правителствата не държаха редовна войска, която да поглъща, както днес, сичкия имот на една държава, и царят за своето обдържание имаше си свои имоти: гори, чифлици. Г. Драганов, Лет., 1873, 141. О, народе български!.. Подкрепяй съществуванието на твойте вестници.. Както даваш сяка неделя по десет гроша за вино и за ракия, дай пет гроша и за обдържанието на твойте вестници. СбПер. п II, 126. Негово благородие е пожертвувал доволно помощ за обдържанието на училището ни. ЦВ, 1857, бр. 352, 174.

Списък на думите по буква