ОБДЯ̀ЛВАМ

ОБДЯ̀ЛВАМ, ‑аш, несв.; обдя̀лам, ‑аш, св., прех. Остар. 1. Дялам нещо от всичките му страни, за да го загладя; одялвам. Дали на Одисея брадва да насече дръве в леса, дадоха му и други сечива, с които да обдялва и да скове кораб. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 108. "Гекторе!" — ти имаш сърце жестоко и мъжество неотразимо, като секирата, с която корабостроителят обдялва гредите. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 71.

2. Прен. Изпипвам, подреждам, нагласявам, обработвам, обдялувам. "Потруди ся по-боле да си обдялаш и изпечеш работата, па след един месец пак ми я покажи!" Й. Груев, СП (превод), 107. Беседата му, и да беше извън обдялана и кротка, то пак на всяка негова речка всички ся смеяха и кикотяха. Й. Груев, СП (превод), 20-21. обдялвам се, обдялам се страд. Около градеца бяха направени много бичкийници.. в които се режаха и обдялваха старите и преголеми родопски дървета. Г. Бенев, БК (превод), 60.

Списък на думите по буква