ОБДЯ̀ЛВАНЕ

ОБДЯ̀ЛВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Отгл. същ. от обдялвам и от обдялвам се; обдялуване.

Списък на думите по буква