ОБДЯ̀ЛУВАНЕ

ОБДЯ̀ЛУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обдялувам и от обдялувам се; обдялване.

Списък на думите по буква