ОБЀДАМ

ОБЀДАМ, ‑аш, несв., непрех. и прех. Остар. и диал. Обядвам. ‑"Велико кадъно, вечеряла ли си, / вечеряла ли си, йобедала ли си?" Нар. пес., СбВСтТ, 840. Нар.-поет. обед обедам. — "Дружина верна, сговорна, / по-скоро обед обедайте, / и си на ноге ставайте, / та дзида да си дзидамо." Нар. пес., СбВСтТ, 953. обеда се безл.

Списък на думите по буква