О̀БЕДЕЦ

О̀БЕДЕЦ, мн. няма, ср. Диал. Умал. от обед. Рекох и аз да ти донеса обедец. Т. Влайков, БСК, II, 174.

Списък на думите по буква