ОБЕДИНЯ̀ВАМ

ОБЕДИНЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; обединя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Събирам, включвам отделни части, самостойни единици в едно общо цяло; съединявам. Към VIII в. пр.н.е. Атина постепенно обединила всички селища в Атика и образувала силна държава. Ист. V кл, 1980, 96. Раковски разбираше добре и уважаваше усилията на княза [Александър Йон Куза] да обедини Влашко и Молдова. Ст. Дичев, ЗС I, 377. Hационалният дух, който лъхти из всяка картина и образ, обединява и най-дребните елементи на тая песен в едно цяло. П. П. Славейков, Събр. съч. VI, (2), 173. Той [Крум] е съдействувал със сполучни законодателни мерки да свеже народностите или да обедини славяните с българските пришелци. Г. Бобриков, ИОБ (превод), 6.

2. Привеждам в единство, хармония, разбирателство; сплотявам. Уравновесеният и спокоен характер на Стоила и голямото му влияние между тях ги примирява и обединява. Й. Йовков, Разк. I, 13. Комитетът обедини най-видните ръководители на народа по онова време. Ив. Унджиев, ВЛ, 103. Величието и светостта на двамата солунски братя се състои в това, че те дадоха на народа ни нещо, което не разделя никого, а обединява всички. Ал. Гетман и др., СБ, 29. Те, вавилоняните не живеели сговорно помежду си и постоянно воювали, продължаваше ученикът.. По-късно техният цар Хамураби успял да ги обедини и да закрепи царството им. Чудомир, Избр. пр, 242. обединявам се, обединя се страд. Думите в изречението се обединяват от една обща интонация, обикновено с понижение на гласа в края на изречението. Л. Андрейчин и др., БГ, 220.

ОБЕДИНЯ̀ВАМ СЕ несв.; обединя̀ се св., непрех. Само в 3 л. ед. и мн. Събираме се, включваме се в някакво общо цяло, като ставаме неразделна част от него; съединявам се. Те [първобитните хора].. започнали да се обединяват в постоянни групи, наречени родови общини или родове. Ист. V кл, 1980, 19. Славяните живеели на племена, но във време на опасност няколко племена се обединявали и образували племенен съюз. Ист. VII кл, 10. — Да си подадем ръце, господа! Да се обединим в името на просвещението! Да не се оставяме лековерно на руските емисари, които тайно ни залъгват с

обещания за независима православна църква. Ст. Дичев, ЗС I, 52-53.

Списък на думите по буква