ОБЀДНА

ОБЀДНА ж. Остар. Помещение за хранене; трапезария. — Татко -..- сега ще идем в обедната и докато обядваме с каквото Бог дал, ти ще ми разкажеш.. за работата в манастира. А. Гуляшки, ЗВ, 91.

Списък на думите по буква