ОБЕДНА̀Ж

ОБЕДНА̀Ж нареч. Диал. Наведнъж; на един път, обеднъж. Бръкна Миленко в джебове, / извади влашко ножленце, / и сам себе си убоде, / и на Драгана думаше: / — "Обеднаж, либе, да жалат / и в твоя рода и в моя." Нар. пес., СбВСтТ, 421. "Лежи, Тодоро, да лежим, / наедно да ни копаят, / обеднаж да ни жалеят- / твоята рода голема, / моята сватба хубава!" Нар. пес., СбНУ ХLIV, 222.

— Други форми: обеднъ̀ж, обведнъ̀ж, обеднъ̀г.

Списък на думите по буква