ОБЕДНЀН

ОБЕДНЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от обедня като прил. Рядко. Спец. Който е загубил част от качествата си или нещо от състава си. Обеднен уран.

Списък на думите по буква