ОБЕДНЪ̀Ж

ОБЕДНЪ̀Ж. Вж. Обеднаж.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква