ОБЕЗБЕЖДЀНИЕ

ОБЕЗБЕЖДЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Застраховка. Ако съществува морский заем и обезбеждение върху същия кораб или върху същия товар, произведението на избавените от кораблекрушението стоки са споделя между заемодавеца на морския заем.. и между обезбедителя. ДЗОИ I (превод), 305. Парите за обезбеждението са доказват или чрез обезбедителни записи, или чрез извлечения, преписани от редовно държените книги на обезбедителните дружества. ДЗОИ I (превод), 263.

Списък на думите по буква