ОБЕЗБОЛЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗБОЛЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезболявам и от обезболявам се. Той [Н. И. Пирогов] има голяма заслуга за разработване въпросите на обезболяването и за обясняване същността на наркозата. НТМ, 1961, кн. 12, 1.

Списък на думите по буква