ОБЕЗБЪЛГАРЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗБЪЛГАРЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от обезбългарявам и от обезбългарявам се. Навсякъде, където минели, турските войски подлагали на масово опожаряване и избиване българското население. Турското правителство решило да използува въстанието като повод за насилствено обезбългаряване на Одринска Тракия. Ист. Х и ХI кл, 239.

Списък на думите по буква