ОБЕЗВЕРЀНИЕ

ОБЕЗВЕРЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Загубване на вярата, оставане без вяра в нещо; обезверяване, обезвереност, безверие. В "Безсъници" откривах песимиста от "Стихотворения": сирачеството в "Лист обрулен", безотрадността в "Есенни мотиви", обезверението в "Чудак" и "Нощ" бяха преминали тук изцяло. М. Кремен, РЯ, 524. Не майка, не невеста и невръстни деца ме бяха задържали, а обезверението от погубения мой живот, от несбъднатия блян. П. Спасов, ГЛЗЗ, 86.

Списък на думите по буква