ОБЕЗВОДНЯ̀ВАМ

ОБЕЗВОДНЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; обезводня̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Предизвиквам безводие, намаляване на водните източници, водното съдържание на нещо (земя, почва и под.). Така хищнически сечем горите, че оголваме почвата и с това обезводняваме планетата. ЛР, 1977, кн. 5, 13. Направиха дренажи и обезводниха мочурливите местности.

2. Значително намалявам количеството вода в човешкия организъм; дехидратирам. Диуретиците силно обезводняват човешкия организъм.

3. Хим. Чрез загряване или по химически начин предизвиквам отделянето на вода, съдържаща се в някакво химическо вещество или неорганично съединение; дехидратирам. Чрез повишаване на температурата работниците обезводняват глината.Обезводнявам спирт чрез обработване със сярна киселина.Обезводнявам сурови масла. обезводнявам се, обезводня се страд.

ОБЕЗВОДНЯ̀ВАМ СЕ несв.; обезводня̀ се св., непрех. 1. Изгубвам прекалено голямо количество вода. Имах чувството, че тялото ми се обезводни и тъй се осоли, че можеше да се остърже сол от гърба ми. М. Яворски, ЕСВ, 100.

2. Хим. За органично или неорганично съединение — отделям вода; дехидратирам се. При повишаване на температурата докъм 500-650 суровината се обезводнява напълно. Б. Костов, ХС, 31-32. При загряване с концентрирана сярна киселина етиловият алкохол се дехидратира (обезводнява) и се получава етилен. Хим. Х кл, 1965, 47.

Списък на думите по буква