ОБЕЗВОДНЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗВОДНЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезводнявам и от обезводнявам се. Високото съдържание на сол [в по-солени месни храни] предотвратява голямото обезводняване на организма при извънредно тежката работа през летните горещини. Л. Петров и др., БНК, 34. Негасената вар, като хигроскопично вещество, се използува за.. обезводняване на спирт. Хим. IХ, кл, 1965, 25.

Списък на думите по буква