ОБЕЗВРЀЖДАНИЕ

ОБЕЗВРЀЖДАНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Обезщетение; репарации, контрибуция. Тя [Русия] получи еще големи обезвреждания в пари и принуди Портата да съсипе крепостите на Гюргево, Браила, Турно и да предаде градовете на Влашко. С. Бобчев, СОИ, (превод), 175-176.

Списък на думите по буква