ОБЕЗВЪГЛЕРОДЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗВЪГЛЕРОДЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Спец. Отгл. същ. от обезвъглеродявам и от обезвъглеродявам се; декарбонизиране, декарбонизация. Стоманите се добиват от белия чугун чрез.. обезвъглеродяване. Н. Николов, М, 168.

Списък на думите по буква