ОБЕЗВЪЗДУША̀ВАНЕ

ОБЕЗВЪЗДУША̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Спец. Отгл. същ. от обезвъздушавам и от обезвъздушавам се. С цел за обезвъздушаване в най-високите точки на тръбопроводите трябва да се предвиждат продухвателни пробки или кранчета. Д. Вълков, Х, 72.

Списък на думите по буква