ОБЕЗВЪША̀

ОБЕЗВЪША̀. Вж. обезвъшавам.

Списък на думите по буква