ОБЕЗВЪШЛЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗВЪШЛЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезвъшлявам и от обезвъшлявам се; обезвъшаване.

Списък на думите по буква