ОБЕЗГОРЧА̀ВАНЕ

ОБЕЗГОРЧА̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезгорчавам и от обезгорчавам се. Обезгорчаване на ядки.

Списък на думите по буква