ОБЕЗДВЍЖВАНЕ

ОБЕЗДВЍЖВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обездвижвам и от обездвижвам се. Чрез мускулите фиксатори се осъществява обездвижването на някоя част от тялото. Ал. Гюровски, АЧ, 156. Защото спортът обединява 7-те хиляди жители на квартала, прогонва далеч тези неприятни понятия като отчуждение, обездвижване. Отеч. 1977, кн. 11, 43. Твърде честото използване на автомобила за придвижване води до обездвижване.

Списък на думите по буква