ОБЀЗДКА

ОБЀЗДКА ж. Спорт. Състезателна дисциплина от конния спорт, при която конят под ръководството на ездач демонстрира походка с разнообразен ритъм, големина на крачката и посока на движение. През вчерашния състезателен ден се състоя обездка в лека категория. ВН, 1955, бр. 184. 1. В обездката висша категория се наложи Кр. Лекарски ("Спартак") с кон Едгард. ВН, 1959, бр. 2537, 3.

— Друга (остар.) форма: обя̀здка.

Списък на думите по буква