ОБЕЗЗАРАЗЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗЗАРАЗЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обеззаразявам и от обеззаразявам се; дезинфекциране, дезинфекция, дезинфектиране. Обеззаразяване на питейна вода. Термично обеззаразяване. Химическо обеззаразяване.

Списък на думите по буква