ОБЕЗЗЕМЛЯ̀

ОБЕЗЗЕМЛЯ̀. Вж. обезземлявам.

Списък на думите по буква