ОБЕЗЗЕМЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗЗЕМЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Обезземляване. И противоречията във възгледите на Толстой трябва да се търсят от гледището на оня протест.. против разорението и обезземяването на множеството, който трябваше да бъде породен от патриархалното руско село. Г. Бакалов, Избр. пр, 554. То [земеустойството] спомага за обезземяването на трудещите се селяни. М. Мичев и др., З, 7. Редиците на работническата класа се попълват за сметка на селячеството, което се разорява поради развитието на стоково-паричните отношения, обезземяването и обедняването на селото. Л. Мелнишки, Н, 24.

Списък на думите по буква