ОБЕЗКОСМЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗКОСМЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезкосмявам и от обезкосмявам се. Само тия проклети косъмчета,.. не се махваха. Започна системно обезкосмяване на краката, под мишниците и под носа. Ст. Даскалов, ЕС, 324. Червеният арсеник дълго е бил употребяван с вар, особено за обезкосмяване на малки кожи, като агнешки и ярешки. Ст. Младенов и др., ОТК, 87.

Списък на думите по буква