ОБЕЗКОСТЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗКОСТЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезкостявам и от обезкостявам се.

Списък на думите по буква