ОБЕЗКРЪВЯ̀ВАМ

ОБЕЗКРЪВЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; обезкръвя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Премахвам кръвта от месото на убито или заклано животно.

2. Прен. Намалявам, изчерпвам силите или възможностите на някого или нещо; изтощавам. Стъписаха се робите.. Сякаш в черибашията се беше събрала цялата безкрайна, неумолима сила, що от векове тъпчеше и мелеше, осакатяваше и обезкръвяваше българския род. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 196. Едно въстание, за каквото говорят водачите на организацията и за което готвят народа, ще донесе само страдания, разрушения и смърт. Ще дадем излишни жертви, ще настъпят немотия, глад, ще обезкръвим народа си. Д. Спространов, С, 79-80. Обр. Бягството от селата към града полека-лека обезкръвяваше родната земя. Ст. Даскалов, СЛ, 45. обезкръвявам се, обезкръвя се страд.

ОБЕЗКРЪВЯВАМ СЕ несв.; обезкръвя̀ се св., непрех. За част от тялото — оставам без кръв или с по-малко от нужното количество кръв. Вълнувах се. Аз и друг път съм напускал родината, но не със самолет.. На вид бях уж спокоен.. гледах как придвижват с моторната количка багажа и все пак чувствувах, че лицето ми се обезкръвява. Г. Белев, КВА, 13. Долната му устна, каквато беше отпусната, със синкави краища, още повече се обезкръви, потрепера. Н. Нинов, ЕШО, 117.

Списък на думите по буква