ОБЕЗКРЪВЯ̀ВАНЕ

ОБЕЗКРЪВЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обезкръвявам и от обезкръвявам се. Обезкръвяването на месото от делфин трябва да става веднага след улова. Пр, 1954, кн. 1, 36. Самото клане представлява умъртвяване на животните чрез обезкръвяване, т.е. чрез изпускане на кръвта вън от тялото. П. Даскалов и др., ТК, 140. Общоделците издигат в своя плаформа мрачни проклятия за бъдещето на Пловдивската партийна организация. Предричат ѝ най-скорошно самоликвидиране.. обезкръвяване. К. Странджев, ЖБ, 96.

Списък на думите по буква