ОБЕЗЛЕСЯ̀ВАМ

ОБЕЗЛЕСЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; обезлеся̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Лишавам напълно местност от горски насаждения, гори; оголвам. Те [куцовласите] имали обичай да опожаряват горите, за да имат просторни пасбища за овцете, и по тоя начин застрашавали да обезлесят цялата планина. Н. Хайтов, Х, 49. Мястото беше обезлесено. Само няколко отделни дръвчета зеленееха тук-там. К. Константинов, Избр. разк., 74. обезлесявам се, обезлеся се страд. А може би.. трябва да се каже,.. на тия, дето изсичат гората: че е дивотия, когато върху

една планинска река се строи водносилова каскада, да се обезлесява водосборният ѝ басейн, да се превръща тя, реката, в река поройна! Н. Хайтов, ШГ, 258-259.

Списък на думите по буква